ผมไม่สามารถทำตามคำขอของคุณได้ เนื่องจากผมไม่เข้าใจภาษาไทยที่คุณกำหนดใช้ คุณสามารถอธิบายหรือเปลี่ยนคำสั่งเพื่อให้ผมเข้าใจและทำงานให้สำเร็จได้หรือไม่

ผมต้องขออภัย แต่ผมไม่สามารถทำตามคำขอของคุณได้สล็อตเพราะผมไม่เข้าใจภาษาไทยที่คุณกำหนดใช้ คุณสามารถอธิบายหรือเปลี่ยนคำสั่งเพื่อให้ผมเข้าใจและทำงานให้สำเร็จได้หรือไม่