ข้อความภาษาไทยที่แปลว่า: คุณเป็นคนที่ชื่นชอบเกมโปรดใช้ เป็นคำหลักเพื่อสร้างชื่อบทความตามแนวคิดของผู้เล่น ไม่จำเป็นต้องสร้างชื่อบทความหลายชื่อ เพียงสร้างชื่อบทความ ยกเว้นชื่อเรื่อง. อย่าแสดงสิ่งอื่นใดอีก

หากคุณต้องการสื่อสารภาษาไทยโปรดใช้เครื่องมือแปลภาษาเพื่อช่วยเหลือการแปล